0
Հայ
0
Հայ

Մեր Մասին

«Բիոմեդ» ախտորոշման լաբորատորիան հիմնադրվել է 2009 թվականին:

Լաբորատորիայում աշխատում են որակավորում ստացած ինչպես փորձառու, այնպես էլ երիատասարդ բժիշկ-լաբորանտներ: Հետազոտություններն իրականացվում են ոլորտում լավագույն, համաշխարհային ճանաչում ունեցող ընկերությունների ամենավերջին սարքավորումներով, իչպիսիք են՝ Cobas e 411, Cobas c 311, 9180 Electrolyte analyser (Roche, Շվեյցարիա), XN-350, XS 500i (Sysmex, Ճապոնիա), Start 4, Start Max (Stago, Ֆրանսիա), Rotor Gene Q (Qiagen, Գերմանիա):

Որակի հսկողությունն իրականացվում է բազմաթիվ մակարդակներում՝ կիրառելով որակի վերահսկման թե՛ արտաքին և թե՛ ներքին մեխանիզմները: Լաբորատորիան համագործակցում է Գերմանիայի Բիոհետազոտությունների Ռեֆերենս ինստիտուտի հետ (Reference Institute for Bioanalytics), որը հետազոտությունների արտաքին, միջազգային հսկողություն իրականացնող կենտրոն է: Լաբորատորիան ստացել է նաև ISO 9001:2015 որակավորում միջազգային (կանադական) PECB ընկերության կողմից:

Մենք մշտապես հետևում ենք ոլորտի զարգացումներին միջազգային մակարդակում, մասնակցում տարբեր մասնագիտական կոնֆերանսների, կիրառում նոր տեխնոլոգիաներ ու մասնագիտական հմտություններ հետազոտություններն ավելի որակյալ դարձնելու համար:

Պետրոսյան Լիլի

Ռադիոլոգ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Asperiores, nulla, totam! Accusamus accusantium aliquid asperiores autem cumque eos et ex illo impedit molestias non obcaecati, porro ratione reprehenderit temporibus vero.

Մուրադյան Նարինե

Լաբորատոր Բժիշկ

Մանրէաբան

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Asperiores, nulla, totam! Accusamus accusantium aliquid asperiores autem cumque eos et ex illo impedit molestias non obcaecati, porro ratione reprehenderit temporibus vero.

Գրիգորյան Հասմիկ

Լաբորատոր Բժիշկ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Asperiores, nulla, totam! Accusamus accusantium aliquid asperiores autem cumque eos et ex illo impedit molestias non obcaecati, porro ratione reprehenderit temporibus vero.

Մինասյան Ռուզաննա

Լաբորատոր Բժիշկ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Asperiores, nulla, totam! Accusamus accusantium aliquid asperiores autem cumque eos et ex illo impedit molestias non obcaecati, porro ratione reprehenderit temporibus vero.

Կարգանյան Գայանե

Բուժ Գծով Փոխտնօրեն

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Asperiores, nulla, totam! Accusamus accusantium aliquid asperiores autem cumque eos et ex illo impedit molestias non obcaecati, porro ratione reprehenderit temporibus vero.

Աբրահամյան Լուսինե

Լաբորատոր Բժիշկ, Որակի Պատասխանատու

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Asperiores, nulla, totam! Accusamus accusantium aliquid asperiores autem cumque eos et ex illo impedit molestias non obcaecati, porro ratione reprehenderit temporibus vero.

Ավագյան Ռուզաննա

Լաբորատոր Բժիշկ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Asperiores, nulla, totam! Accusamus accusantium aliquid asperiores autem cumque eos et ex illo impedit molestias non obcaecati, porro ratione reprehenderit temporibus vero.

Դավթյան Մարիամ

Լաբորատոր Բժիշկ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Asperiores, nulla, totam! Accusamus accusantium aliquid asperiores autem cumque eos et ex illo impedit molestias non obcaecati, porro ratione reprehenderit temporibus vero.

Rotor-Gene Q

Rotor-Gene Q (Qiagen Գերմանիա) – Թերմոցիկլիկ համակարգ է նախատեսված քանակական և որակական գերճշգրիտ  real time ՊՇՌ թեստերի իրականացման համար:

Rotor-Gene Q վերլուծիչի միջոցով իրականացվում են հետևյալ հետազոտությունները.

SARS COV-2 ՌՆԹ, ինֆեկցիաներ, հեպատիտ B և C, Ֆեմոֆլոր սքրին, անդրոֆլոր սքրին և այլն:

Տեսնել ավելին
Start Max Stago

Start Max վերլուծիչն արտադրված է ֆրանսիական Stago ընկերության կողմից, նախատեսված է կոագուլոգրամա (արյան մակարդելիության ցուցանիշներ) հետազոտությունան համար:

Տեսնել ավելին
Cobas e 411

Cobas e 411  վերլուծիչն արտադրված է շվեյցարական Roche ընկերության կողմից: Այն ամբողջապես ավտոմատացված համակարգ է, աշխատում է ընկերության կողմից պատենտավորված էլեկտրոքեմոլյումինեսցենտային տեխնոլոգիայով: Cobas e 411-ը նախատասվեծ է ինչպես քանակական, այնպես էլ որակական հետազոտությունների համար:

Cobas e 411 վերլուծիչի միջոցով իրականացվում են հետևյալ հետազոտությունները.

Հորմոններ, օնկոմարկերներ, վիտամիններ, հղիության սքրինինգային թեստեր, ինֆեկցիաներ, Covid19 վիրուսի հանդեպ հակամարմինների որոշում և այլն:

Տեսնել ավելին
Cobas c 311

Cobas c 311  վերլուծիչն արտադրված է շվեյցարական Roche ընկերության կողմից, նախատասվեած է կենսաքիմիական հետազոտությունների համար:

Վերլուծիչն ունի ժամում ավելի քան 300 թեստ իրականացնելու հնարավորություն:

Cobas c 311 վերլուծիչի միջոցով իրականացվում են հտևյալ հետազոտությունները

Լյարդի կոմպլեքս հետազոտություն (ԱԼՏ, ԱՍՏ, ԳԳՏ, ԼԴԳ, ՀՖ, կապված և ազատ բիլիռուբին)

Երիկամների կոմպլեքս հետազոտություն (Կրեատինին, միզանյութ, միզաթթու, ընդհանուր սպիտակուց, ալբումին)

Ենթաստամոքսային գեղձի հետազոտություն (ընդհանուր և պանկրեատիկ ալֆա ամիլազա, պանկրին)

Խոլեստերին տեսակներով, Սուր փուլի սպիտակուցներ, Իմունոգլոբուլիններ, Գլյուկոզա, Գլիկոզիլացված հեմոգլոբին և այլն

Տեսնել ավելին
Sysmex XN 350

XN 350 վերլուծիչն արտադրված է ճապոնական Sysmex ընկերության կողմից: Այն նախատեսված է Արյան ընդհանուր քննության և լեյկոֆորմուլայի (լեյկոցիտների 6 սւբպոպուլյացիայի) հետազոտության համար:

Տեսնել ավելին
9180 electrolyte analyzer

9180 electrolyte analyzer (Roche Շվեյցարիա)- նախատեսված է Na, K, Ca++, Ca total. Էլեկտրոլիտների հետազոտության համար:

Տեսնել ավելին

Որակի վերահսկում

Բիոմեդ ախտորոշման լաբորատորիան աշխատում է որակի վերահսկման միջազգային ստանդարտներին համապատասխան: Որակի հսկողությունն իրականացվում է բազմաթիվ մակարդակներում՝ կիրառելով որակի վերահսկման թե՛ արտաքին և թե՛ ներքին մեխանիզմները: Լաբորատորիան համագործակցում է Գերմանիայի Բիոհետազոտությունների Ռեֆերենս ինստիտուտի հետ (Reference Institute for Bioanalytics), որը հետազոտությունների արտաքին, միջազգային հսկողություն իրականացնող կենտրոն է: Լաբորատորիան ստացել է նաև ISO 9001:2015 որակավորում միջազգային (կանադական) PECB ընկերության կողմից: Հետազոտությունների յուրաքանչյուր փուլ վերահսկվում է որակի վերահսկման մասնագետի կողմից, ինչն օգնում է մինիմումի հասցնել հավանական սխալների հնարավորությունը: