(010) 48 38 79
(011) 48 38 79


նորություններ

1

Ոևմատոիդ արթրիտ

Aug 30, 2019
Ի՞նչ է ռևմատոիդ արթրիտը և ինչպե՞ս կարելի է այն հայտնաբերել վաղ շրջանում:Ռևմատոիդ արթրիտը տարածված քրոնիկ աուտոիմունային հիվանդություն է, որի դեպքում ախտահարվում են ծայրամասային հոդերը: ՌԱ-ի բնութագրիչ հատկություններից է հոդերի երկկողմանի սիմետրիկ ախտահարումը, ցավի պուլսիացիոն բնույթը, ուռածությունն ու մաշկի կարմրածությունը ախտահարման հարակից հատվածում: Կարևոր բնութագրերից է նաև հոդերի առավոտյան կարկամվածությունը, որը սովորաբար երկարատև բնույթ է կրում:Ցիկլիկ ցիտրուլինացված պեպտիդի նկատմամբ հ...

Վահանաձև գեղձ

Aug 30, 2019
Հակամարմիններ թիրեոգլոբուլինի և թիրեոպերօքսիդազայի նկատամբ(А-ТГ, А-ТПО):
Վահանաձև գեղձի ֆունկցիոնալ խանգարումների դեպքում հաճախ են նշանակվում այս անալիզները, իսկ ինչի՞ համար են դրանք և ի՞նչ են ցույց տալիս: Վահանաձև գեղձի բջիջներում սինթեզվում է թիրեոգլոբուլին սպիտակուցը, որից էլ հենց սինթեզվում են գեղձի հորմոնները (T3 և T4): Հորմոնների սինթեզի ընթացքում թիրեոգլոբուլինի քիչ քանակ հայնվում է արյան մեջ, և որոշ դեպքերում օրգանիզմը սկսում է արտադրել հակամարմիններ թիրեոգլոբուլինի նկատմամբ (А-ТГ)...